sábado, 12 de dezembro de 2009

Visita a Tivoli (Villa Adriana)

Hoje estive em Tivoli, a mais ou menos 30 km de Roma, com a finalidade de visitar a "Villa Adriana", um magnifico exemplo de residencia imperial. A sua caracteristica principal, diria, é o fato de compendiar varios tipos de edificios vistos pelo imperador Adriano em sua viagens pelas provincias orientais, além dos edificios típicos de Roma, isto é, termas, teatros e bibliotecas (duas, uma grega e outra latina). Na realidade, nenhum ambiente da Villa Adriana pode ser comparado a outro conhecido no Mundo Antigo, dado o seu carater eclético. O projeto teve varias etapas de construção (118-121, 125-128, 132-138), sendo finalizado pelo sucessor de Adriano, o imperador Antonino Pio. Abaixo, posto algumas fotos que tirei durante a visita, acompanhado de um amigo japonês, Pio Takaku, doutorando em História Eclesiastica pela Universidade Gregoriana, o qual muito gentilmente guiou-me nesta visita.
Lado externo do Poikile que se inspirava no célebre Stoa Poikile de Atenas, berço do estoicismo.

Muro interno do Poikile

Piscina central do Poikile

Interior da "Sala dos Filósofos".
Ainda é discutida a funcionalidade original deste ambiente. Alguns estudiosos pensam tratar-se de uma biblioteca e interpretam os sete nichos que podemos ver na foto como local para gurdar os "volumina" (livros). Outros afirmam que tratar-se-ia de uma sala do "conselho", e os nichos seriam o lugar para abrigar estátuas que retratariam membros da família imperial. Dada a proximidade com o Poikile, muitos pensam que as estatuas retratariam não os membros da fam~ilia do Imperador, mas sábios ou filósofos.


Teatro Marítimo
Esta denominação remonta ao século XVIII. Na verdade, antes de um palco de naumachia , podemos ver que se trata de um ambiente possivelmente dedicado ao retiro e à meditação. Ao meio, circundada por um espelho d'água, podemos ver os restos de uma ilha artificial, uma residência em miniatura.

Provavelmente um ambiente termal

Num primeiro momento pensei tratar-se de um estádio. Infelizmente não havia indicações para os turistas sobre este espaço...


Provavelmente esta estátua seja a personificação do rio Nilo, uma vez que estamos no assim chamado Canopo. Este nome refere-se ao canal que ligava Alexandria à cidade omonima a esse canal. Ao meio um espelho d'água e ao fundo o templo de Serapis.


Vista parcial do porticato do "Canopo"
"Cariatides" (colunas com forma de mulher) ao longo do espelho d'água do Canopo


Serapeion

(ao fundo a "cella" onde provavelmente ficava o ídolo de Serapis)

terça-feira, 1 de dezembro de 2009

VETERVM SAPIENTIA

IOANNIS PP. XXIII CONSTITVTIO APOSTOLICA
DE LATINITATIS STVDIO PROVEHENDO

IOANNES EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI
AD PERPETVAM REI MEMORIAM

VETERVM SAPIENTIA

1. Veterum Sapientia, in Graecorum Romanorumque inclusa litteris, itemque clarissima antiquorum populorum monumenta doctrinae, quasi quaedam praenuntia aurora sunt habenda evangelicae veritatis, quam Filius Dei, gratiae disciplinaeque arbiter et magister, illuminator ac deductor generis humani (1), his nuntiavit in terris. Ecclesiae enim Patres et Doctores, in praestantissimis vetustorum illorum temporum memoriis quandam agnoverunt animorum praeparationem ad supernas suscipiendas divitias, quas Christus Iesus in dispensatione plenitudinis temporum (2) cum mortalibus communicavit; ex quo illud factum esse patet, ut in ordine rerum christianarum instaurato nihil sane perierit, quod verum, et iustum, et nobile, denique pulchrum ante acta saecula peperissent.

2. Quam ob rem Ecclesia sancta eius modi sapientiae documenta, et in primis Graecam Latinamque linguas, sapientiae ipsius auream quasi vestem, summo quidem honore coluit: atque etiam venerandos sermones alios, qui in orientis plagis floruerunt, quippe cum ad humani generis profectum et ad mores conformandos haud parum valerent, in usum recepit; iidemque sive in religiosis caerimoniis sive in Sacrarum Scripturarum interpretatione adhibiti, usque ad praesens tempus in quibusdam regionibus, perinde ac vivacis antiquitatis numquam intermissae voces, viguerunt.

3. Quarum in varietate linguarum ea profecto eminet, quae primum in Latii finibus exorta, deinde postea mirum quantum ad christianum nomen in occidentis regiones disseminandum profecit. Siquidem non sine divino consilio illud evenit, ut qui sermo amplissimam gentium consortionem sub Romani Imperii auctoritate saecula plurima sociavisset, is et proprius Apostolicae Sedis evaderet (3) et, posteritati servatus, christianos Europae populos alios cum aliis arto unitatis vinculo coniungeret.

Suae enim sponte naturae lingua Latina ad provehendum apud populos quoslibet omnem humanitatis cultum est peraccommodata: cum invidiam non commoveat, singulis gentibus se aequabilem praestet, nullius partibus faveat, omnibus postremo sit grata et amica. Neque hoc neglegatur oportet, in sermone Latino nobilem inesse conformationem et proprietatem; siquidem loquendi genus pressum, locuples, numerosum, maiestatis plenum et dignitatis (4) habet, quod unice et perspicuitati conducit et gravitati.

4. His de causis Apostolica Sedes nullo non tempore linguam Latinam studiose asservandam curavit eamque dignam existimavit qua tamquαm magnifica caelestis doctrinae sanctissimarumque legum veste (5) uteretur ipsa in sui exercitatione magisterii, eademque uterentur sacrorum administri. Hi namque ecclesiastici viri, ubicumque sunt gentium, Romanorum sermone adhibito, quae sunt Sanctae Sedis promptius comperire possunt, atque cum ipsa et inter se expeditius habere commercium.

Eam igitur, adeo cum vita Ecclesiae conexam, scientia et usu habere perceptam, non tam humanitatis et litterarum, quam religionis interest (6), quemadmodum Decessor Noster imm. mem. Pius XI monuit, qui, rem ratione et via persecutus, tres demonstravit huius linguae dotes, cum Ecclesiae natura mire congruentes: Etenim Ecclesia, ut quae et nationes omnes complexu suo contineat, et usque ad consummationem saeculorum sit permansura..., sermonem suapte natura requirit universalem, immutabilem, non vulgarem (7).

5. Nam cum ad Ecclesiam Romanam necesse sit omnem convenire ecclesiam (8), cumque Summi Pontifices potestatem habeant vere episcopalem, ordinariam et immediatam tum in omnes et singulas Ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles (9) cuiusvis ritus, cuiusvis gentis, cuiusvis linguae, consentaneum omnino videtur ut mutui commercii instrumentum universale sit et aequabile, maxime inter Apostolicam Sedem et Ecclesias, quae eodem ritu Latino utuntur. Itaque tum Romani Pontifices, si quid catholicas gentes docere volunt, tum Romanae Curiae Consilia, si qua negotia expediunt, si qua decreta conficiunt, ad universitatem fidelium spectantia, semper linguam Latinam haud secus usurpant, ac si materna vox ab innumeris gentibus accepta ea sit.

6. Neque solum universalis, sed etiam immutabilis lingua ab Ecclesia adhibita sit oportet. Si enim catholicae Ecclesiae veritates traderentur vel nonnullis vel multis ex mutabilibus linguis recentioribus, quarum nulla ceteris auctoritate praestaret, sane ex eo consequeretur, ut hinc earum vis neque satis significanter neque satis dilucide, qua varietate eae sunt, omnibus pateret; ut illinc nulla communis stabilisque norma haberetur, ad quam ceterarum sensus esset expendendus. Re quidem ipsa, lingua Latina, iamdiu adversus varietates tuta, quas cotidiana populi consuetudo in vocabulorum notionem inducere solet, fixa quidem censenda est et immobilis; cum novae quorundam verborum Latinorum significationes, quas christianarum doctrinarum progressio, explanatio, defensio postulaverunt, iamdudum firmae eae sint rataeque.

7. Cum denique catholica Ecclesia, utpote a Christo Domino condita, inter omnes humanas societates longe dignitate praestet, profecto decet eam lingua uti non vulgari, sed nobilitatis et maiestatis plena.

8. Praetereaque lingua Latina, quam dicere catholicam vere possumus (10), utpote quae sit Apostolicae Sedis, omnium Ecclesiarum matris et magistrae, perpetuo usu consecrata, putanda est et thesaurus ... incomparandae praestantiae (11), et quaedam quasi ianua, qua aditus omnibus patet ad ipsas christianas veritates antiquitus acceptas et ecclesiasticae doctrinae monumenta interpretanda (12); et vinculum denique peridoneum, quo praesens Ecclesiae aetas cum superioribus cumque futuris mirifice continetur.

9. Neque vero cuique in dubio esse potest, quin sive Romanorum sermoni sive honestis litteris ea vis insit, quae ad tenera adulescentium ingenia erudienda et conformanda perquam apposita ducatur, quippe qua tum praecipuae mentis animique facultates exerceantur, maturescant, perficiantur; tum mentis sollertia acuatur iudicandique potestas; tum puerilis intellegentia aptius constituatur ad omnia recte complectenda et aestimanda; tum postremo summa ratione sive cogitare sive loqui discatur.

10. Quibus ex reputatis rebus sane intellegitur cur saepe et multum Romani Pontifices non solum linguae Latinae momentum praestantiamque in tanta laude posuerint, sed etiam studium et usum sacris utriusque cleri administris praeceperint, periculis denuntiatis ex eius neglegentia manantibus.

Iisdem igitur adducti causis gravissimis, quibus Decessores Nostri et Synodi Provinciales (13), Nos quoque firma voluntate enitimur, ut huius linguae, in suam dignitatem restitutae, studium cultusque etiam atque etiam provehatur. Cum enim nostris temporibus sermonis Romani usus multis locis in controversiam coeptus sit vocari, atque adeo plurimi quid Apostolica Sedes hac de re sentiat exquirant, in animum propterea induximus, opportunis normis gravi hoc documento editis, cavere ut vetus et numquam intermissa linguae Latinae retineatur consuetudo, et, sicubi prope exoleverit, plane redintegretur.

Ceterum qui sit Nobismetipsis hac de re sensus, satis aperte, ut Nobis videtur, declaravimus, cum haec verba ad claros Latinitatis studiosos fecimus: Pro dolor, sunt sat multi, qui mira progressione artium abnormiter capti, Latinitatis studia et alias id genus disciplinas repellere vel coërcere sibi sumant... Hac ipsa impellente necessitate, contrarium prosequendum iter esse putamus. Cum prorsus in animo id insideat, quod magis natura et dignitate hominis dignum sit, ardentius acquirendum est id, quod animum colat et ornet, ne miseri mortales similiter ac eae, quas fabricantur, machinae, algidi, duri et amoris expertes exsistant (14).

11. Quibus perspectis atque cogitate perpensis rebus, certa Nostri muneris conscientia et auctoritate haec, quae sequuntur, statuimus atque praecipimus.

§ 1. Sacrorum Antistites et Ordinum Religiosorum Summi Magistri parem dent operam, ut vel in suis Seminariis vel in suis Scholis, in quibus adulescentes ad sacerdotium instituantur hac in re Apostolicae Sedis voluntati studiose obsequantur omnes, et hisce Nostris praescriptionibus diligentissime pareant.

§ 2. Paterna iidem sollicitudine caveant, ne qui e sua dicione, novarum rerum studiosi, contra linguam Latinam sive in altioribus sacris disciplinis tradendis sive in sacris habendis ritibus usurpandam scribant, neve praeiudicata opinione Apostolicae Sedis voluntatem hac in re extenuent vel perperam interpretentur.

§ 3. Quemadmodum sive Codicis Iuris Canonici (can. 1364) sive Decessorum Nostrorum praeceptis statuitur, sacrorum alumni, antequam studia proprie ecclesiastica inchoent, a peritissimis magistris apta via ac ratione congruoque temporis spatio lingua Latina accuratissime imbuantur, hanc etiam ob causam, ne deinde, cum ad maiores disciplinas accesserint... fiat ut prae sermonis inscitia plenam doctrinarum intellegentiam assequi non possint, nedum se exercere scholasticis illis disputationibus, quibus egregie iuvenum acuuntur ingenia ad defensionem veritatis (15). Quod ad eos quoque pertinere volumus,qui natu maiores ad sacra capessenda munia divinitus vocati, humanitatis studiis vel nullam vel nimis tenuem tradiderunt operam. Nemini enim faciendus est aditus ad philosophicas vel theologicas disciplinas tractandas, nisi plane perfecteque hac lingua eruditus sit, eiusque sit usu praeditus.

§ 4. Sicubi autem, ob assimulatam studiorum rationem in publicis civitatis scholis obtinentem, de linguae Latinae cultu aliquatenus detractum sit, cum germanae firmaeque doctrinae detrimento, ibi tralaticium huius linguae tradendae ordinem redintegrari omnino censemus; cum persuasum cuique esse debeat, hac etiam in re, sacrorum alumnorum institutionis rationem religiose esse tuendam, non tantum ad disciplinarum numerum et genera, sed etiam ad earum docendarum temporis spatia quod attinet. Quodsi, vel temporum vel locorum postulante cursu, ex necessitate aliae sint ad communes adiciendae disciplinae, tunc ea de causa aut studiorum porrigatur curriculum, aut disciplinae eaedem in breve cogantur, aut denique earum studium ad aliud reiciatur tempus.

§ 5. Maiores sacraeque disciplinae, quemadmodum est saepius praescriptum, tradendae sunt lingua Latina; quae ut plurium saeculorum usu cognitum habemus, aptissima existimatur ad difficillimas subtilissimasque rerum formas et notiones valde commode et perspicue explicandas (16); cum superquam quod propriis ea certisque vocabulis iampridem aucta sit, ad integritatem catholicae fidei tuendam accommodatis, etiam ad inanem loquacitatem recidendam sit non mediocriter habilis. Quocirca qui sive in maximis Athenaeis, sive in Seminariis has profitentur disciplinas, et Latine loqui tenentur, et libros, scholarum usui destinatos, lingua Latina scriptos adhibere. Qui si ad hisce Sanctae Sedis praescriptionibus parendum, prae linguae Latinae ignoratione, expediti ipsi non sint, in eorum locum doctores ad hoc idonei gradatim sufficiantur. Difficultates vero, si quae vel ab alumnis vel a professoribus afferantur, hinc Antistitum et Moderatorum constantia, hinc bono doctorum animo eae vincantur necesse est.

§ 6. Quoniam lingua Latina est lingua Ecclesiae viva, ad cotidie succrescentes sermonis necessitates comparanda, atque adeo novis iisque aptis et congruis ditanda vocabulis, ratione quidem aequabili, universali et cum veteris linguae Latinae ingenio consentanea - quam scilicet rationem et Sancti Patres et optimi scriptores, quos scholasticos vocant, secuti sunt - mandamus propterea S. Consilio Seminariis Studiorumque Universitatibus praeposito, ut Academicum Latinitatis Institutum condendum curet. Huic Instituto, in quo corpus Doctorum confletur oportet, linguis Latina et Graeca peritorum, ex variisque terrarum orbis partibus arcessitorum, illud praecipue erit propositum, ut - haud secus atque singularum civitatum Academiae, suae cuiusque nationis linguae provehendae constitutae - simul prospiciat congruenti linguae Latinae progressioni, lexico Latino, si opus sit, additis verbis cum eius indole et colore proprio convenientibus; simul scholas habeat de universa cuiusvis aetatis Latinitate, cum primis de christiana. In quibus scholis ad pleniorem linguae Latinae scientiam, ad eius usum, ad genus scribendi proprium et elegans ii informabuntur, qui vel ad linguam Latinam in Seminariis et Collegiis ecclesiasticis docendam, vel ad decreta et iudicia scribenda, vel ad epistolarum commercium exercendum in Consiliis Sanctae Sedis, in Curiis dioecesium, in Officiis Religiosorum Ordinum destinantur.

§ 7. Cum autem lingua Latina sit cum Graeca quam maxime coniuncta et suae conformatione naturae et scriptorum pondere antiquitus traditorum, ad eam idcirco, ut saepe numero Decessores Nostri praeceperunt, necesse est qui futuri sunt sacrorum administri iam ab inferioris et medii ordinis scholis instituantur; ut nempe, cum altioribus disciplinis operam dabunt, ac praesertim sit aut de Sacris Scripturis aut de sacra theologia academicos gradus appetent, sit ipsis facultas, non modo fontes Graecos philosophiae scholasticae, quam appellant, sed ipsos Sacrarum Scripturarum, Liturgiae, Ss. Patrum Graecorum primiformes codices adeundi probeque intellegendi(17).

§ 8. Eidem praeterea Sacro Consilio mandamus, ut linguae Latinae docendae rationem, ab omnibus diligentissime servandam, paret, quam qui sequantur eiusdem sermonis iustam cognitionem et usum capiant. Huismodi rationem, si res postulaverit, poterunt quidem Ordinariorum coetus aliter digerere, sed eius numquam immutare vel minuere naturam. Verumtamen iidem Ordinarii consilia sua, nisi fuerint a Sacra Congregatione cognita et probata, ne sibi sumant efficere.

12. Extremum quae hac Nostra Constitutione statuimus, decrevimus, ediximus, mandavimus, rata ea omnia et firma consistere et permanere auctoritate Nostra Apostolica volumus et iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam peculiari mentione dignis.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis Februarii, Cathedrae S. Petri Ap. sacro, anno MDCCCCLXII, Pontificatus Nostri quarto.

IOANNES PP. XXIII


(1) Tertull., Apol. 21; Migne, PL 1, 394.

(2) Eph. 1, 10.

- Textus editus in AAS 54(1962) 129-35; et in L'Oss. Rom. 24 Febbr. 1962, p. 1-2.

(3) Epist. S. Congr. Stud. Vehementer sane, ad Ep. universos, 1 Iul. 1908: Ench. Cler., N. 820. Cfr etiam Epist. Ap. Pii XI, Unigenitus Dei Filius, 19 Mar. 1924: A.A.S. 16 (1924), 141.

(4) Pius XI, Epist. Ap. Offιciorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14 (1922), 452-453.

(5) Pius XI, Motu Proprio Litterarum latinarum, 20 Oct. 1924: A.A.S. 16 (1924), 417.

(6) Pius XI, Epist. Ap. Offιciorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14 (1922) 452.

(7) Ibidem.

(8) S. Iren., Adv. Haer. 3, 3, 2; Migne, PG 7, 848.

(9) Cfr C. I. C., can. 218, § 2.

(10) Cfr Pius XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14 (1922), 453.

(11) Pius XII, Alloc. Magis quam, 23 Nov. 1951: A.A.S. 43 (1951) 737.

(12) LEO XIII, Epist. Encycl. Depuis le jour, 8 Sept. 1899: Acta Leonis XIII 19 (1899) 166.

(13) Cfr Collectio Lacensis, praesertim: vol. III, 1918s. (Conc. Prov. Westmonasteriense, a. 1859); vol. IV, 29 (Conc. Prov. Parisiense, a. 1849); vol. IV, 149, 153 (Conc. Prov. Rhemense, a. 1849); vol. IV, 359, 361 (Conc. Prov. Avenionense, a. 1849); vol. IV, 394, 396 (Conc. Prov. Burdigalense, a. 1850); vol. V, 61 (Conc. Strigoniense, a. 1858); vol. V, 664 (Conc. Prov. Colocense, a. 1863) ; vol. VI, 619 (Synod. Vicariatus Suchnensis, a. 1803).

(14) Ad Conventum internat. « Ciceronianis Studiis provehendis », 7 Sept. 1959; in Discorsi Messaggi Colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, I, pp. 234-235; cfr etiam Alloc. ad cives dioecesis Placentinae Romam peregrinantes habita, 15 Apr. 1959: L'Osservatore Romano, 16 apr. 1959; Epist. Pater misericordiarum, 22 Aug. 1961: A.A.S. 53 (1961), 677; Alloc. in sollemni auspicatione Collegii Insularum Philippinarum de Urbe habita, 7 Oct. 1961: L'Osservatore Romano, 9-10 Oct. 1961 Epist. Iucunda laudatio, 8 Dec. 1961: A.A.S. 53 (1961), 812.

(15) Pius XI, Epist. Ap. Officiorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14 (1922), 453.

(16) Epist. S. C. Studiorum, Vehementer sane, 1 Iul. 1908: Ench. Cler., n. 821.

(17) Leo XII, Litt. Encycl. Providentissimus Deus, 18 Nov. 1893: Acta Leonis XIII, 13 (1893), 342; Epist. Plane quidem intelligis, 20 Maii 1885, Acta, 5, 63-64; Pius XII, Alloc. Magis quam, 23 Sept. 1951: A.A.S. 43 (1951), 737.

domingo, 18 de outubro de 2009

Ad sermonem latinum propagandum

Esta gramática de la lengua latina permite al estudiante adquirir desde las primeras lecciones un ingente vocabulario y aprender reglas que mejoren su capacidad de expresión.
Las reglas se limitan a la estructura esencial del idioma; las locuciones particulares, asi como las numerosas excepciones, se memorizan fácilmente gracias a los ejemplos y a los ejercicios de lectura. Los textos pertenecen a excelentes escritores en prosa y verso, y han sido escogidos a fin de familiarizar al estudiante con el espíritu y genio de la civilización latina. Para facilitar las prácticas de traducción se ha incluído un extenso glosario. El estudio y aplicación de este método permite entender cualquier texto latino sin gran dificultad, con la ayuda de un buen diccionario.
Por su sencillez y concisión ha sido adoptado en los principales centros de enseñanza privada y oficial de España e Hispanomaerica.
____
METODO PARA APRENDER LATIN
de
SCHNITZLER, HERMANN
HERDER 2008
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788425425523
Colección:
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA
________________
Minha apreciaçao a respeito desta obra: Esta gramática está articulada em 50 liçoes que podem, ao meu ver, serem aglutinadas conforme a necessidade do professor. Pontos negativos: vários erros de digitaçao; quanto ao estudo dos verbos, creio que deixa muito a desejar. Pontos positivos: a sintaxe esta intercalada com noçoes de morfologia; na parte final há uma antologia com textos dos principais autores, juntamente com o vocabulário destes textos e das liçoes que ocorrem ao final do estudo de cada unidade. Em suma, é uma obra que usaria em sala de aula para seminaristas e noviços. Para alunos de cursos superiores recomendaria o uso do livro baixo descrito:

Le latin en 15 leçons
grammaire fondamentale, exercices et versions corrigées, lexique latin-français

Auteur : Jean-Michel Fontanier

Éditeur : Presses universitaires de Rennes, Rennes

Collection : Etudes anciennes

Description : 390 pages; (24 x 16 cm)

EAN13 : 9782753504417

Résumé

Méthode d'apprentissage accélérée du latin. Les exposés grammaticaux théoriques sont suivis d'exercices corrigés (un texte d'auteur et sa traduction, ainsi qu'une série de phrases à traduire).

Quatrième de couverture

Le Latin en 15 leçons Cette méthode se compose de quinze leçons, modulables selon le temps dont dispose le lecteur : elles permettent un apprentissage accéléré de la langue, sur une seule année universitaire. Chaque exposé grammatical théorique - aussi complet et succinct que possible - est suivi d'une partie « pratique » où sont étudiées les principales difficultés que rencontrera l'étudiant dans les textes à propos du point grammatical exposé, et d'exercices corrigés. Ces quinze leçons font le tour de la grammaire latine, sans s'attarder sur ces inventaires d'exceptions qui encombrent inutilement les manuels - inutilement, parce que l'usage et la pratique de la langue seront des maîtres autrement efficaces. Suivent des versions graduées, annotées et traduites qui permettent à l'étudiant solitaire, débutant ou agrégatif rouillé, de s'entraîner par lui-même. Le lecteur dispose, à la fin du livre, d'un lexique latin-français abondant qui lui permettra de se passer souvent des gros dictionnaires et d'enregistrer plus rapidement les significations essentielles d'un mot. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui désirent déchiffrer rapidement par eux-mêmes du latin - débutants ou recommençant, étudiants classiques, musiciens, juristes, philosophes, ou admirateurs des Principia de Newton. Ils y apprendront vite que le « vulgum pecus » est une chimère, que dans le Requiem le bon accord n'est pas Tuba mirum, et que lire Horace, Tacite - ou Pétrarque - en latin peut être un grand plaisir.

_____________________

Usei este livro em sala de aula, ao lecionar latim em um curso de filosofia, bem como a sua versao para a lingua grega, e obtive otimos resultados. A proposta pedagogica é excelente e se adequa as necessidades de mais ou menos dois semestres (um ano academico).


terça-feira, 13 de outubro de 2009

A presença do latim no ensino fundamental ?


Publico abaixo um texto que encontrei na internet, propondo o retorno do ensino do latim no ensino fundamental. Logo abaixo postei o meu parecer a respeito.A presença
do latim no ensino fundamental
por Luís Carlos Lima Carpinetti(UFJF)

O título desta palestra representa uma proposta de inclusão da disciplina de língua latina no currículo de 5ª à 8ª séries do ensino fundamental ou no ensino médio. Pretendo compartilhar uma experiência de vida e um projeto pedagógico que possa dar conta de um momento histórico que a minha geração viveu, uma geração que não estudou latim. Mais que uma reflexão político-pedagógica, é sobretudo um depoimento, uma reflexão sobre o mundo acadêmico no qual se insere o latim(o caso da UFJF), uma proposta de trabalho.
Há muito tempo ausente do ensino fundamental, o latim hoje no Brasil é disciplina de alguns cursos da área de ciências humanas, como a área de Letras, ou se encontra em faculdades de Direito, ou é procurado por alunos de Filosofia e mais raramente por estudiosos de outras áreas. Houve tempos em que o latim era disciplina obrigatória nos quatro anos do ensino ginasial; até 1961, quando deixou de vigorar a lei Gustavo Capanema e entrou em vigor a LDB(lei 4024/61), o latim era disciplina que, em várias regiões do Brasil, era confiada aos padres que imprimiam às aulas de latim uma prática pedagógica peculiar que tantas pessoas que estudaram naquela época se lembram com detalhes: as orações em latim no início das aulas, o rigor da cobrança dos conteúdos gramaticais, tudo decorado, por vezes o terror que inspiravam ao avaliarem traduções. No primeiro e segundo anos do ginásio, o ensino do latim consistia em aprendizado das declinações, conjugações e elementos de sintaxe. No terceiro e quarto anos ginasiais, o ensino do latim se concentrava em traduções e explicações dos autores. A partir de 1961, o latim deixou de ser disciplina obrigatória da etapa que hoje chamaríamos ensino fundamental e a partir daí foi banido do currículo do antigo ginásio.
Minha relação com o latim desde 1980 até 1995
Minha experiência como aluno de 2º grau é relevante para a discussão, pois, diferentemente das gerações que puderam estudar latim como parte do currículo escolar, eu me insurgi contra essa carência curricular, como se verá a seguir.
Completei meu 2º grau em Recreio, Minas Gerais. Sou filho de ferroviário, passei minha infância na zona rural e ia até a cidade para freqüentar as aulas em escola estadual. Na escola primária, tive problemas de saúde sérios, mas ao iniciar o curso ginasial( assim o chamávamos naquela época), comecei a zelar pelos livros aos quais meus irmãos mais velhos, que já os haviam usado, não davam tanta importância. Organizava em um quartinho uma pequena biblioteca. Fazia pesquisas para colegas: lembro-me de uma cópia que fiz de um artigo de uma enciclopédia a qual resumia a trajetória de Ulisses. As aulas de história tinham um atrativo especial quando tratavam da Grécia, de Roma e também grandes civilizações como a Mesopotâmia e o Egito. Mas, quando cheguei a formular o desejo de aprender latim, a partir de comentários da professora de português, que então tratava de questões relativas à história da língua portuguesa, dentre elas as transformações fonológicas que o vocabulário latino sofreu em tempos posteriores, na língua portuguesa, então denominados metaplasmos, passei a insistir com a professora que me ensinasse latim ou que, pelo menos, me emprestasse manuais de latim. Com os manuais, passei a estudar sozinho e perguntava à professora de português, conversava com professores de outras escolas e de cidades vizinhas. Aprendia explicações no latim para a ortografia portuguesa, ia aprendendo também fundamentos de sintaxe. Em casa, lia os manuais e estudava as declinações. A terceira declinação com as diferenças de radicais do genitivo ofereceu dificuldades, e isso foi temporariamente um obstáculo. No término do segundo grau, já tinha planos de ingressar no Seminário para me tornar padre, e entre outras coisas, eu valorizava o Seminário como lugar onde se aprenderia latim. Permaneci três anos no Seminário e, como aluno de Filosofia, fiz dois anos de latim. Além dos fundamentos gramaticais, estudávamos textos clássicos e sobretudo textos da Vulgata, visando a atender às necessidades da vida de padre. Tendo saído do seminário, ingressei no curso de Letras, visando primeiramente às licenciaturas de francês e português. Paralelamente ao mestrado, fui completando os estudos de latim, ampliando conhecimentos, sobretudo com a Professora Maria Luíza Bastos, que muito acrescentou em termos de cultura latina clássica, corrigindo e sanando dificuldades, abrindo horizontes e em tudo incentivando. Terminando os estudos, prestei concurso para latim e literatura latinas, tendo sido examinado por professores da USP.
Em todas as etapas, a partir do segundo grau, em 1980, até o final do meu mestrado em 1995, em diferentes momentos eu me voltava para o latim, havia algo a mais naquela região da Itália, para a qual eu dirigia meu olhar. Em cada momento de minha formação, o latim representava um apelo, exercia uma forte impressão graças ao riquíssimo imaginário de que o mundo latino é portador. Minha experiência, ainda que possa ser considerada excepcional dentro dos parâmetros de minha geração, vale como contra-argumento à afirmação de que para o latim não existe demanda no ensino fundamental.
Situação do latim em nosso meio universitário
Analisemos a situação do latim para os alunos do curso de Letras da nossa Universidade quanto ao que se refere ao interesse dos alunos pela disciplina, a função do latim no curso como um todo e sua aplicação no ensino de língua portuguesa. Não levarei em conta as discussões sobre reestruturação curricular em curso na instituição, mas a situação do atual currículo e o comportamento dos alunos de nosso curso de Letras.
De modo geral, os alunos egressos do 2º grau chegam ao curso de Letras sem nenhum conhecimento prévio de latim e o primeiro contato e a continuação do estudo de latim está sujeito a reações diversas por parte dos alunos. É comum ouvir os alunos comentando que não sabiam que encontrariam o latim no curso, nem que seriam obrigados a fazer duas ou três disciplinas de latim. Tudo é novidade para os alunos, mas, à medida que o programa avança, os alunos começam a perceber que se exige deles um esforço cada vez maior, e, dependendo da metodologia, isto se torna mais ou menos complexo, mais em geral, qualquer que seja o método, o aprendiz de latim não pode se furtar ao exercício de memorização, e, como não se pode prescindir deste exercício, o aluno é levado a cumprir, ainda que a contra-gosto, a obrigação que o currículo lhe impõe. Poucos se interessam em avançar seus conhecimentos nesta área, cabendo ressaltar nestes alunos o valor que eles têm e o trabalho que investem em seus estudos. Há aqueles alunos que, estando interessados em obter licenciaturas em línguas estrangeiras, perguntam o porquê da presença do latim em seu percurso de formação. Há também aqueles alunos, em maior número, que optam pelos estudos de língua portuguesa, para os quais o latim tem particular implicação nos estudos filológicos. Em muitos casos, uma área de pura erudição e alta demanda intelectual como é o caso de Letras Clássicas, a urgência de atender à necessidade de trabalhar atropela qualquer possibilidade de se dedicar aos estudos do latim. Sem falar no caso do grego, para o qual não dispomos de professores...
Quanto ao estudo do latim, não dispomos da mesma riqueza de fontes que há para o ensino de línguas modernas, como música, imagens contemporâneas, grande quantidade de estímulos, uma presença contínua da língua em muitos meios de comunicação. Para o latim, temos a literatura como principal fonte e, para nossos alunos, o mais disponível. Disponível, na verdade, quando a biblioteca possui a obra, quando a obra tem tradução portuguesa. Porque o aluno que faz dois ou três períodos de latim não tem condição de ler textos latinos, e também não tem muita habilidade em ler traduções estrangeiras como as edições francesas, por exemplo. Não podemos contar muito com o acervo da biblioteca devido a essas razões. Seria o ideal que pudéssemos trabalhar com maior quantidade de textos em latim... Não há tempo para que o aluno possa sedimentar conhecimentos, avançar de um patamar de conhecimentos para outro patamar mais elevado, pois no caso da língua latina, não se retorna ao estudo do latim para um aprofundamento. Mas também quem gostaria de se aventurar, se a área oferece poucas perspectivas de trabalho, e que para manter-se informado e pesquisar, tem-se despesas altíssimas com livros importados, revistas estrangeiras, seminários, tudo caro demais.
Os alunos de nosso curso de Letras atribuem ao latim a função de ajudar a esclarecer dúvidas e questionamentos sobre as estruturas da língua portuguesa, quando forem interpelados no exercício de sua profissão. Não basta identificar no latim a presença do fenômeno que existe em português, ainda que se diga qual. Seria importante que o aluno tivesse condição de buscar na fonte, com espaço para isso, uma aula de latim no ensino fundamental, e que ele pudesse construir o seu conhecimento, aproveitar o frescor de sua memória, sua capacidade lúdica de aprendizagem e, com isso, beneficiar-se do contato formativo com a civilização clássica. Saber latim não é condição sine qua non para saber português, mas pode contribuir muito como lastreamento cultural e lingüístico.
Se nos fosse possível transferir para outro momento a iniciação ao latim, então poderíamos avançar mais no curso de Letras, tornar mais arrojado nosso projeto de formação, além de criar e ampliar o campo de trabalho, com a figura do professor de latim, e atuar e implementar melhorias no trabalho dos profissionais do ensino fundamental.
Pontos de vista políticos
Diz-se que cultura, erudição e arte não se destinam a muitas pessoas e que, o latim e sua literatura, que, na Antigüidade era uma atividade aristocrática, não teria tratamento diferenciado hoje, ou seja, não seria uma atividade para as massas. Mas eu me pergunto se deveríamos nos acomodar a uma elitização crônica e sempre crescente da oferta e da oportunidade de ensino na área de Letras Clássicas, acomodar aos argumentos que tendem a suprimir espaços de atuação da área, quando já é restrito o espaço de Letras Clássicas na Universidade. Defender uma escola democrática, a meu ver, neste ponto, significa disponibilizar a um número maior de indivíduos conteúdos que podem propiciar a formação humana e a transmissão dos fundamentos da cultura ocidental, e transcender as fronteiras da cultura local e nacional e plantar a semente da cultura universal, no estudo da língua e da cultura clássica. Saber latim é tão importante quanto saber matemática e geografia. É importante democratizar os saberes, sem que se queira com isso fazer homens que só saibam latim, mas que o latim possa ser na vida desses indivíduos um elemento de construção de personalidade, uma referência cultural e humana em suas vidas futuras.
Se o latim não é disciplina para massas, tampouco deve ser exclusividade de elites. Tem que se buscar um meio termo, todos tem que ter uma formação e informação que possa servir para as suas vidas, para que saibam situar o seu tempo, a cultura antiga, a mudança da civilização. Para que não ocorra que, por falta de informação, de formação, da carência de poder de expressão e de cultura de modo geral, a população de baixa instrução se torne prisioneira de retóricas privilegiadas que se insinuam na política, lançando mão de elementos da cultura clássica.
Conclusão
Não acreditamos que se deva acomodar-se a um sistema educacional que se omite no diz respeito à educação clássica. Devemos interferir no sentido de mostrar a pertinência, o valor e o sentido de abrir espaço para a cultura clássica. Se estamos conscientes da importância de nosso trabalho, é nosso propósito vê-lo crescer e expandir-se, que o ensino de latim possa propiciar um horizonte de compreensão do mundo e de formação da pessoa como um todo.
É importante, inclusive, ampliar as perspectivas de trabalho, de formação de professores de latim para atuarem em um mercado de trabalho real. Que as circunstâncias presentes não nos impeçam de sonhar e buscar alternativas e fazer acontecer. Desta forma é que encar a possibilidade de justificar-me como professor de latim, como futuro doutor em letras clássicas: retribuindo à sociedade o muito que me tem oferecido, em várias etapas de minha formação.
_______
Nota do autor do blog: haja vista o fracasso absoluto do ensino de línguas modernas no ensino público (nomeadamente o ensino das línguas inglesa e espanhola) quanto mais não seria um fracasso, já desde o início, um eventual retorno do latim como disciplina obrigatória no ensino fundamental; além da carência de docentes capacitados para preparar os "futuros" candidatos a professor de latim, falta material didático adequado (em língua portuguesa há praticamente nada) e falta o mais importante: motivação para motivar os jovens brasileiros aos estudos, quanto mais estudos classicos! Os nossos pobres alunos mal conhecem a gramática da língua portuguesa (o desconhecimento de noções fundamentais tais como sujeito, predicativo do sujeito, adjetivo epíteto, adjetivo atributo, objeto direto, objeto indireto, complementos circunstanciais, etc,...por si só já mina toda e qualquer possibilidade de diálogo entre o professor de latim e sua classe!). Enfim, não há condiçoes mínimas para a execução de tal proposta. Seria melhor restringir mesmo o estudo da língua latina ao âmbito universitário, aumentando a carga horaria dessa disciplina no curso de Letras e Filosofia, e investindo na capacitação pedagógica dos atuais professores, através de concessão de bolsas de estudo em universidades européias, onde a tradição de tal ensino não foi interrompida, ao contrário, foi desenvolvida, principalmente na Inglaterra, Alemanha e França. Infelizmente, no nosso país, tal proposta, além de seu carater utópico, poderia ser um fator de descrédito e desencadeador de preconceitos em relação ao estudo das Letras Classicas. Comungo, todavia, do sentimento do autor do texto acima, que "... não se deva acomodar-se a um sistema educacional que se omite no diz respeito à educação clássica", porém, sejamos realistas. Antes de sofisticar o ensino fundamental em nosso país, primeiramente deveríamos "reconstruir" o atual sistema educacional falido e aperfeiçoá-lo. O estudo das humanidades clássicas está coligado com todas as demais disciplinas da área de humanas. Não adianta nada ensinar latim a um adolescente que não sabe sequer onde fica o Mar Mediterraneo, e neste, a Península Balcânica ou a Peninsula Itálica (ou mesmo o que significa "península"), que não sabe sequer quando começa e quando termina o período histórico denominado "Antiguidade", e que não sabe sequer conjugar o verbo anômalo da segunda conjugação (duvido que algum aluno do ensino público fundamental saiba do que se trata, talvez pense até que seja um novo palavrão!). Nem mesmo muitos dos nossos deputados, delegados do povo na Aula Magna do nosso pais, saberiam responder estas simples questoes. Os nossos pobres estudantes brasileiros estão tão desmotivados a este tipo de estudo que mesmo aqueles que deveriam aprender por razões até éticas (refiro-me a seminaristas e noviços de ordens religiosas católicas) não demonstram o mínimo interesse em aprender a língua de Santo Agostinho ou do Doutor Angélico (as maiores referências no campo da teologia latina). Digo isto de experiência própria. Desde que era professo trienal (já há dez anos) estou envolvido com a prática do ensino da língua latina, e vejo que tal falta de motivação advém das carências resultantes do péssimo processo educacional recebido anteriormente. Infelizmente essa é a nossa realidade: num país onde impera a política do "panem et circenses" (cf. Juvenal, Saturae X, 77-81), o estudo das humanidades clássicas nunca vingará, pois abalaria o status quo, que tem como baluarte a ignorância, na qual está imersa a maior parte da população brasileira. Recordo que há alguns meses, em São Paulo, o Estado mais desenvolvido de nossa nação, estourava o escândalo dos livros didáticos impressos com vários erros grosseiros, tais como dois Paraguais no mapa de geografia, distribuido para alunos da 6a serie da rede estadual; mapas trocados; expressões em inglês incorretas; erros de grafia de nomes e frases que foram alteradas etc. (cf. http://profcarlosalberto.blogspot.com/2009/06/
vergonhoso-livros-didaticos-
para.html). Tenho calafrios só de imaginar como seria o livro didático de latim!!!!!! Ao meu ver, o primeiro passo é melhorar e aperfeiçoar o que se tem (ou não tem) para depois pensar em incluir novamente o latim no ensino fundamental.
Aurélio Lima Correia OSB

sexta-feira, 17 de julho de 2009

Synaulia: Musica da Roma Antiga

Afresco do grande triclinio da Vila de Boscoreale, representando uma tocadora de citara
(Metropolitan Museum - New York)

Synaulia, projeto idealizado por Walter Maioli, musicista e paleorganólogo (paleorganologia é a disciplina que estuda as origens dos instrumentos musicais), é o resultado das pesquisas sobre a reconstrução da musica e da dança na antiga Roma. Em 1996 aparece o primeiro CD, apresentado no Campidoglio, em Roma: "Synaulia: La musica dell'antica Roma - Strumenti a fiato" (Amiata Records). Em 1999 surge o segundo volume: "Synaulia: La musica dell'antica Roma - Strumenti a corde.

sexta-feira, 26 de junho de 2009

Post pericula


Hoje, finalmente, terminei o meu primeiro semestre acadêmico em Roma. Engraçado que aqui o ano acadêmico termina em junho, com a sessao "estiva" dos exames. De fato, com o calor infernal que faz nesta época do ano, é impossível estudar. Já em maio, não aguentava mais de tanto calor (e a última aula terminava às 13h00!!!).
Este semestre para mim foi melhor que o semestre passado. O meu italiano já está um pouco mais "gordo" (e quanto mais gordo melhor, pois a maioria dos exames são orais).
O exame de hoje, de história da literatura latina, foi realmente "punk": o professor (aliás um dos meus melhores professores, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista humano) logo de início me pediu para escolher um número, de zero a dez: cada número correspondia a uma seqüência de quatro autores, dois para explicar a vida e a obra e outros dois para traduzir (oralmente e sem dicionário, diga-se de passagem!). Mas tudo correu bem: também, depois de estudar até sair sangue dos olhos...
Estou realmente esgotado. Uma imagem que refletiria muito bem o meu estado atual é a que postei acima, de Hécules depois de seus trabalhos, feita por Lisippo (grande retratista de Alexandre Magno).
Porém, estou feliz, principalmente porque depois de nove meses estarei de volta ao Brasil, à minha família, à minha casa.

quarta-feira, 17 de junho de 2009

Sugestão de leitura


Para quem estuda glotologia e lingüística:

Podemos dizer que o caso dos indo-europeus é o único cuja existência foi postulada exclusivamente pela lingüística. Infelizmente, sobre este povo, foram fundadas mitologias políticas nefastas: basta lembrar o termo pelo qual, em certo momento da nossa história recente, foram chamados: arianos. De fato, praticamente é impossível afirmar algo sobre a “raça” dos indo-europeus: desde a antiguidade não restou sequer um traço físico específico (a não ser que provavelmente eram de cútis branca).

Tudo aquilo que conhecemos dos nossos remotos antepassados (digo “nossos” porque todo aquele que fala uma língua de origem indo-européia é também um indo-europeu, segundo o lingüista Francisco Villar) sabemos graças a elementos que sobreviveram na língua dos povos históricos descendentes dos indo-europeus, através de um processo dedutivo que, em muitos aspectos se assemelha à solução de um enigma policial.

Sobre o termo “indo-europeu” basta mencionar que foi imposto nos meios acadêmicos em detrimento de outras denominações. Foi introduzido pela primeira vez, por escrito, pelo estudioso britânico Th. Young em uma recensão ao Mitridates de Adelung em “Quarterly Review” (1813, p.25: “Another ancient and extensive class of language [...] may be denominated the Indo-European”. Na Alemanha, em ambientes acadêmicos, é praxe o uso do termo “indo-germânico”.

Para se ter uma idéia de conjunto sobre o status quaestionis deste assunto tão fascinante, bem como das atuais teorias e tendências recomendo a leitura do livro Gli Indoeuropei e le origini dell’Europa do prof. Dr. Francisco Villar (ISBN 978-88-15-12706-8)


terça-feira, 9 de junho de 2009

Amor matris
A pintura vascular acima retrata aquele que, na minha opinião, é um dos mais belos fragmentos de poesia lirica coral. Tive a graça de estudá-lo para o exame de literatura grega clássica I, no semestre passado. É o fragmento Diehl 13 de Simônides, nascido na pequena ilha de Céos, próxima da Ática, por volta de 550 a.C. ; migrou para Atenas a convite de Hiparco. Posteriormente transferiu-se para a Tessália onde escreveu algumas das obras que o tornaram célebre Antiguidade. Morreu na Sicília, em Agrigento, por volta de 466 a.C.

Este fragmento também é um belíssimo exemplo da oração no paganismo. Em suma, conta a triste condenação de Danae, a qual concebera Perseus de Zeus. Por temor de um vaticinio, seu pai a tranca em uma arca de madeira, juntamente com seu filho, e a lança ao mar. A condição em que se encontram mãe e filho não deixa transparecer nenhuma esperança de salvação: a tempestade e o vento, ferozes, ameaçam arruinar a arca; porém, esta imagem, do mar em fúria, contrasta com a situação no interior da arca, onde Danae contempla a serenidade de seu filho, dormindo em seu colo. Neste contexto, Danae eleva a Zeus uma oração: pede que o menino continue dormindo mas também pede que o mar e o vento se adormentem. Danae também pede algo quase impossível, segundo a concepção religiosa da época: o cambiamento da vontade divina, considerada como um fato inexorável pelos antigos gregos. Na parte final do poema, Danae, reconhecendo imediatamente a sua audácia (querer mover a vontade divina), pede perdão de sua "insolência".
domingo, 7 de junho de 2009

VITA NOSTRA: DIES ET NOX


SOLES OCCIDERE ET REDIRE POSSVNT
NOBIS CVM SEMEL OCCIDIT BREVIS LVX
NOX EST PERPETVA VNA DORMIENDA

Catullo, 5, 4-6

sábado, 6 de junho de 2009

APVD TEMPLVM SATVRNIS


LONGA SIT HVIC AETAS DOMINAEQUE POTENTIA TERRAE SITQVE SVB HAC ORIENS OCCIDVVSQVE DIES.
Ovidius, Fasti, liber IV v.831-832

quinta-feira, 4 de junho de 2009

Como eu gostaria de dizer a mesma coisa para "certas pessoas"

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? [2] O tempora, o mores! Senatus haec intellegit. Consul videt; hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitemus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos [omnes iam diu] machinaris.

Marcus Tullius Cicero in Catilinam I,1-2

Anima mea


ἀσυννέτημμι τὼν ἀνέμων στάσιν˙
τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται,
τὸ δ' ἔνθεν, ἄμμες δ' ὂν τὸ μέσσον
νᾶι φορήμμεθα σὺν μελαίνᾳ,

χείμωνι μόχθεντες μεγάλῳ μάλα˙
πὲρ μὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν ἔχει,
λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη
καὶ λάικιδες μέγαλαι κὰτ αὖτο˙

χόλαισι δ' ἄγκυρραι [...]
Alceus, 208a

terça-feira, 2 de junho de 2009

In itinere ab Anselmiano Coenobio ad UniversitatemBarbara pyramidum sileat miracula Memphis,
Assyrius iactet nec Babylona labor;
Nec Triviae templo molles laudentur Iones,
Dissimulet Delon cornibus ara frequens;
Aëre nec vacuo pendentia Mausolea
Laudibus inmodicis Cares in astra ferant.
Omnis Caesareo cedit labor amphitheatro,
Unum pro cunctis fama loquetur opus.

Martialis, Epigramata I, 1

Imago mortis"Sed me, quod facilis tenero sum semper Amori,
Ipsa Venus campos ducet in Elysios.
Hic choreae cantusque vigent, passimque vagantes
Dulce sonant tenui gutture carmen aves,
Fert casiam non culta seges, totosque per agros
Floret odoratis terra benigna rosis;
Ac iuvenum series teneris inmixta puellis
Ludit, et adsidue proelia miscet Amor.
Illic est, cuicumque rapax mors venit amanti,
Et gerit insigni myrtea serta coma."
(Tibullus, I, 3)

segunda-feira, 1 de junho de 2009

De Pontificio Instituto Altioris Latinitatis

RATIO STUDIORUM
Die 15 mensis octobris a. 1979 Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, seu Facultas Litterarum christianarum et classicarum, apud Pontificiam Studiorum Universitatem Salesianam in Urbe, novum academicum annum feliciter incepit. Eius academica et scientifica navitas iara ab anno 1965 initium sumpsit. Quamvis in gravi discrimine haec studiorum genera fere ubique versentur, nonnulli saltem optati fructus equidem ex eodem Instituto percepti sunt, sive in libris editis et edendis (apud Libreria dell'Ateneo Salesiano - Roma) praesertim de Latinitate classica, christiana et mediaevali, sive in apta studiorum ratione, sive in gradibus academicis quos complures alumni hisce annis rite adepti sunt, ita ut magistri et periti formentur qui possint in scholis varii gradus, debita revera scientia et moderna methodo philologica, litteraria, didactica instructi, magisterii munus explere in docendis linguis biblicis et litterarum atque doctrinae historia classicis, christianis, mediaevalibus. Instituuntur quoque periti in his disciplinis qui in Consiliis S. Sedis, in Curiis dioecesanis, in Officiis religiosorum varia munera obire debent, praesertim ad id quod requirit scientia et usus linguae Latinae. Ampliorem tamen fructuum copiam in posterum ab hac Facultate exoptare licet, potissimum in studiorum provincla quae respicit originum christianarum aetatem, patristicam et mediaevalem, quo clarius cognoscantur et investigentur fontes et doctrinae thesaurus horum sacculorum, prout recentes scientificae et ecclesiales postulationes magis magisque efflagitant.
Nam Pontificium Institutum Altioris Latinitatis eo imprimis spectat ut fundamenta inquisitionis scientificae et philologicae praebeat ad diligentem pervestigationem historicam et doctrinalem Auctorum aetatis christianae atque Medii Aevi necnon humanitatis Graecae et Latine. Historia et philologia sane distinguunt institutionem scientificam a Facultate exhibitam eiusdemque praecipuum praeconium constituunt.
Facultatis interest etiam tradere aptam artem Latine scribendi et loquendi, necnon recentiorem rationem seu didacticam qua linguae antiquae classicae efficienter et facilius doceantur.
Studiorum ordo complectitur totam eruditionis classicae et christianae provinciam et tribus cyclis explicatur, quorum primus naturam prae se fert praeviae institutionis, secundum secum fert puuuudit: suuuiurn er i-icentia perticitur, tertius vero ad Doctoratum assequendurn ducit. Disciplinae dividuntur in principales, auxiliares, cursus monographicos.
Disciplinae principales
Grammatica historica linguae Latinac. Grammatica diachronica linguae Graccae. Compositio Latina. Litterae Latinac classicae. Litterae Graecae classicae et exercitationes linguae Graecac. Litterae christianae Graecae et Latinac. Lectio et interpretatio Auctorum christianorum. Litterae Latinae Medii Aevi. Litterae Graecae Byzantinae. Litterae Latinac humanisticae et recentioris aetatis.
Hac disciplinae omnes iniunguntur in curriculo ad Licentiam per annum vel per biennium vel per semestre. Progressionem generalem ac integram enucleant et collustrant, ideoque necessaria fundamenta praebcnt de re grammatica, litteraria et philologica, in disciplinis classicis et christianis.
Disciplinae auxiliares
Historia Graeca, Romana et Mediae aetatis. Historia Ecclesiae. Historia liturgiae. Historia theologiae patristicae et mediaevalis. De methodologia ad laborern scientificurn conficiendum. Archaeologia et Epigraphia. Latinitas christiana et mediaevalis. Latinitas ecclesiastica. Graecitas biblica et christiana. De re metrica Graeca et Latina. Quaestiones de philosophia tum Graeca tum Romana. Palaeographia Graeca et Latina. Historia traditionis et criticae textus. Historia philologiae. Didactica gencralis. Didactica linguarum classicarum. Historia institutionis classicae, patristicae et mediaevalis. De rhetorica antiqua. Principia hermeneuticae classicae, patristicae, mediaevalis.
Hae disciplinae auxiliares per semestre tantum producuntur: carum tamen sex eliguntur in curriculo ad Licentiam. Eaedem cor-
specializationem in gradu academico.
Cursus monographici
Constituunt singularem pertractationem, introductionem directam in pervestigationem selectarum quaestionum vel scriptorum. In curriculo ad Licentiam quattuor habentur cursus monographici; alii duo praescribuntur ad Doctoratum. Protrahuntur per semestre et definiuntur singulis annis.
Gradus academici necessarii: diploma scholae mediae superioris; licentia vel laurea theologiae, philosophiac, iuris vel litterarum. lure etiam admittuntur qui emensi sunt communem theologiae cursum in Seminariis dioecesanis.